Wie is Rinze?

Jeugd

Ik ben een nuchtere fries die is opgegroeid in een klein dorpje vlakbij Heerenveen. Hier was ik van jongs af aan regelmatig in -en op -het water te vinden. Windsurfen, zeilen, waterskiën achter de tractor, fierljeppe en ga zo maar door. Ook was ik altijd veel achter huis aan het knutselen met gereedschap van mijn vader. Hij was ook altijd heel blij wanneer hij weer op zoek kon naar zijn hamer of zaag. Naast het klussen was ik bijna dagelijks aan het sporten op de ijsbaan, het voetbalveld of met mijn racefiets op de weg.

Opleiding

Na mijn middelbare school verhuisde ik naar Delft om daar te beginnen aan de opleiding Werktuigbouwkunde. Dit werd in de winter van 2006 even gepauzeerd wegens een hersenontsteking (Encephalitis). Na de nodige tijd van revalidatie keerde ik uiteindelijk wel weer terug aan de Technische Universiteit om daar aan de opleiding Technische Bestuurskunde te beginnen.

Ik had voor deze opleiding gekozen omdat ik dacht dat het een mooie combinatie was van de techniek en de organisatorische kant van bestuurskunde. In de eerste jaren hadden we nog wel technische vakken als analyse, kansberekening & statistiek, lineaire algebra en wiskundige modelering en differentiaalvergelijkingen. Maar verderop in de studie kregen de bestuurskundige vakken wat mij betreft iets te veel de overhand. 

Daarom heb ik aan het eind van mijn Master gekozen om zelf een specialisatie aan de faculteit van Civiele Techniek.  samen te stellen met vakken op het gebied van water management(uiteenlopend van europees waterrecht, Stedelijke waterbeheer, Geografische Informatie Systemen naar een basisvak over de faalmechanismen van dijken). Dit laatste deel was dan ook het mooiste deel van mijn studie. 

Aan het einde heb ik bij Deltares mijn afstudeerproject over meerlaagsveiligheid gedaan. Het ging specifiek over een website (www.mlvverkenner.nl) waarmee ruimtelijke planners in hun gebied de overstromingsrisico's snel in kaart kunnen brengen. zoals de naam van de website al zegt opties voor meerlaagsveiligheid verkennen.

Werk

Aan het eind van mijn opleiding ben ik bij Movares Adviseurs & Ingenieurs als adviseur systeem integratie aan het werk gegaan. in deze functie ben ik veelal betrokken bij grote infrastructurele projecten waarbij veel parijen een rol hebben. Deze verschillende disciplines moeten allemaal zo goed mogelijk met elkaar worden geïntegreerd.

Ook op mijn werk ben ik met innovatieve zaken bezig, zo werken we momenteel aan een concept dat een oplossing biedt voor twee problemen waar we in de toekomst zeer waarschijnlijk vaker mee te maken krijgen door het veranderende klimaat; extreme neerslag en extreme hitte. Meer informatie hierover is te vinden op www.rainroad.nl

 

Meer informatie is ook te vinden op LinkedIn

 

 


Over Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

HHNK zorgt voor veiligheid, voldoende en schoon water

Ons klimaat verandert: de zeespiegel stijgt, het regent vaker, de bodem daalt en we krijgen vaker te maken met hoog water. Als we niets doen, loopt Noord-Holland onder water. Wij werken dan ook dagelijks aan veilige dijken en duinen. Ook zorgen wij in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal voor voldoende water in sloten en meren. Dat wil zeggen: niet te veel water (wateroverlast) en ook niet te weinig (droogte). Dat water moet natuurlijk voldoen aan landelijk vastgestelde kwaliteitseisen. Ook daar zorgen we voor, onder andere door het zuiveren van rioolwater.

 

Stop plastic

Schoon water is dus een van onze primaire taken en dan wil je niet dat in dit water plastic ronddrijft. We kennen allemaal wel de beelden van vervuilde sloten, grachten en kanalen waarin plastic zakjes, flesjes en verpakkingen ronddrijven. Als dit plastic niet uit het water wordt gehaald, is de kans groot dat het via onze watersystemen in zee terechtkomt. HHNK heeft een project opgezet om dat te stoppen.

 

Hoe zit dat?

Waterschappen zorgen zoals gezegd voor voldoende water in Nederland. Regelmatig moeten de waterschappen, bij voorbeeld na regenval, een teveel aan water wegpompen of wegmalen. HHNK doet dat naar de Waddenzee, het IJsselmeer, het Markermeer en het Noordzeekanaal. De gemalen zijn voorzien van roosters waardoor jaarlijks ongeveer 100 kuub plastic wordt afgevangen. Per jaar glipt naar schatting 50 tot 80 kuub kleiner plastic echter tussen de spijlen van het rooster door. In 2016 heeft HHNK een prijsvraag uitgeschreven om hier een oplossing voor te vinden. Eenvoudig is het niet omdat de waterdoorstroming niet mag worden beïnvloed en vissen vrij moeten kunnen bewegen.Op 6 december 2016 was de finale. Rinze de Vries, toen nog student aan de TU-Delft en nu werkzaam bij Movares, kreeg uit handen van Olympisch goudwinnaar Dorian van Rijsselberghe de eerste prijs uitgereikt. Het winnende voorstel van Rinze de Vries is gebaseerd op het creëren van een opwaartse waterstroom waarna het plastic wordt afgevangen door schepraderen. De kracht van zijn idee is dat het direct toepasbaar is. Samen met Rinze gaan we zijn oplossing verder uitwerken en in de praktijk brengen. Als blijkt dat het goed werkt, kan het breder worden toegepast.

 

Meer info op www.veiligschoonvoldoende.nl en www.hhnk.nl.